Málo času a veľa pacientov. To je problém, s ktorým sa stretáva väčšina lekárov, nielen v čase pandémie ochorenia COVID-19. Keď však príde pacient, ktorý má ešte i množstvo praktických otázok napríklad o zdravotníckych pomôckach alebo právnom pohľade na vec, lekárovi dochádzajú sily a nie vždy na ne vie pohotovo reagovať. Existuje však riešenie a to v podobe portálu ambulancia.online. Môže tam pacienta odporučiť a ten si tam bezplatne nájde odpovede na svoje otázky. Rovnako tam lekár nájde odpovede, ktoré môže využiť pri ďalších pacientoch. V dnešnom podcaste sa dozviete ako portál funguje a aké informácie ponúka. Rozprávať sa budeme s Pavlom Bokom z Komory pre medicínske právo – MEDIUS, ktorá spomenutý portál spravuje a JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Neformálne vysporiadanie sa pediatra s otázkou kontraindikácií pri povinnom očkovaní dieťaťa sa môže lekárovi - pediatrovi vypomstiť. Je nevyhnutné, aby ich zapísal do zdravotnej dokumentácie v prípade, že ich zistí, alebo sa ich dozvie od rodiča. O tom, ako by mali lekári postupovať pri povinnom očkovaní sa budeme dnes rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Pozrieme sa aj na rozsudok Krajského súdu v Prešove, ktorý sa týkal povinného očkovania.  V druhej časti sa spojíme aj s imunológom, profesorom Milošom Jeseňákom, ktorý pôsobí na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Zároveň je primárom na oddelení klinickej imunológie a alergológie v martinskej univerzitnej nemocnici a vedúcim Centra pre vrodené poruchy imunity a periodické horúčky.  Okrem iného sa dozviete aj to, ako postupovať, ak je dieťa sledované lekárom – špecialistom a kedy je potrebné uprednostniť fyzické vyšetrenie pacienta pred online alebo telefonickou konzultáciou.

Viaceré lekárne prevádzkujú vlastný e-shop (internetovú výdajňu), kde si môžu zákazníci kúpiť rôzne lieky a zdravotnícke pomôcky. Pri jeho prevádzkovaní by však nemali podceniť povinnosť zverejnenia viacerých informácií na svojej webstránke. Zákazník by sa mal napríklad dozvedieť, aké osobné údaje o ňom prevádzkovateľ zhromažďuje a akými obchodnými podmienkami sa ich vzťah bude riadiť. Čo všetko musíte splniť vo vzťahu k zákazníkom, ak vlastníte e-shop sa v dnešnom podcaste dozviete od JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Povieme si o tom, akú úlohu plnia takzvané checkboxy pri objednávkových formulároch a poradí vám, na čo všetko si dať pozor, aby ste nemali problém pri kontrole.

Zdravotníckemu i nezdravotníckemu personálu v nemocniciach a rôznych zariadeniach môže verejnosť poďakovať v rámci projektu podakuj.sk. Jeho cieľom je vyzdvihnúť dôležitosť a význam práce ľudí pracujúcich v oblasti zdravotníctva, zvlášť v tomto období. Zdravotnícke zariadenia, ktoré sa zapoja môžu očakávať, že sa pacienti dozvedia o ich výnimočných a obetavých zamestnancoch. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať s Miriamou Tomkovou a Pavlom Bokom z Komory pre medicínske právo – MEDIUS, ktorá je realizátorom projektu. Priblížia nám ako vznikol a rovnako, ako sa môže doňho zapojiť verejnosť i zdravotnícke zariadenie. Vitajte pri počúvaní.

Zdravotníci i určité skupiny ľudí v súčasnosti absolvujú očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Je potrebné pamätať na to, že pri podaní očkovacej látky je potrebný súhlas pacienta. Musí byť adekvátne poučený o dôležitých aspektoch týkajúcich sa očkovania. Je možné  súhlas vyjadriť ústne alebo musí byť zaznamenaný v písomnej podobe? Čo v prípade, ak pacient odmietne poučenie pred očkovaním? O tom, ako čo najefektívnejšie zabezpečiť celý proces poučenia a odobratia súhlasu od pacienta sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD.. Okrem iného sa dozviete i to, čo všetko by ste mali vedieť predtým, než sa rozhodnete dať zaočkovať.

Lekári v ambulanciách môžu u pacientov vykonávať antigénové testy na prítomnosť ochorenia COVID-19. Musia však dodržať pravidlá stanovené zdravotnými poisťovňami, aby im bol výkon i samotný test preplatený. Od právnika JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS sa v dnešnom podcaste dozviete, na čo by ste nemali pri testovaní zabudnúť a čo všetko musíte splniť. Povieme si aj o cenníku, zápise do zdravotnej dokumentácie a poučení pacienta pred výkonom.

Počas pandémie ochorenia COVID-19 sú lekári prítomní v ambulanciách, s pacientmi však komunikujú zväčša telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Je to v poriadku? Čo podľa zákona znamená, že lekár ordinuje? Na čo by si mali dávať pozor v prípade, že majú obavy z toho, aby sa nenakazili ochorením COVID-19 a neordinujú? Odpovede na otázky súvisiace s fungovaním ambulancií budeme v dnešnom podcaste hľadať s právnikom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Štát chce vedieť komu prichádzajú benefity s obchodovania s ním alebo s organizáciami, ktoré majú k dispozícii verejné zdroje. Zriadil preto register partnerov verejného sektora. Zápis do registra sa týka i lekární a ambulancií. Kedy máte byť zapísaný v registri? Ako sa vypočítava suma plnení pri zmluvách so zdravotnými poisťovňami? Čo v prípade, ak nie ste zapísaní ako lekáreň v registri? Prestane vám poisťovňa platiť za lieky? Aj keď je to naoko formálna a komplikovaná téma, podrobne sa jej budeme v dnešnom podcaste venovať s právnikom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Okrem iného sa dozviete  aj to, ako postupovať pri výmaze z registra a čo znamená každoročné overovanie údajov zapísanej osoby.

Lekárom a lekárnikom môže byť počas núdzového stavu nariadená pracovná povinnosť. Jej uloženie má však svoje pravidlá i výnimky. S právnikom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS si podrobne rozoberieme túto tému. Poradí vám ako máte postupovať v prípade, že vám z Okresného úradu príde príkaz na plnenie pracovnej povinnosti. Rovnako sa dozviete, ako postupovať čo sa týka finančnej náhrady, ak máte ambulanciu a bude vám nariadené ísť pracovať do nemocnice, pričom vašej zdravotnej sestre nie.

Milí priatelia, v dnešnom podcaste si povieme... a vlastne si nepovieme, ale vrátime sa k tomu, ako sme pre vás počas celého roka pripravovali podcasty na rôzne zaujímavé témy. Mojimi respondentmi boli dvaja renomovaní právnici JUDr. Ivan Humeník, PhD. a JUDr. Tomáš Husovský z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Okrem nich sme sa rozprávali aj s inými odborníkmi. Aj my sme však len ľudia a občas sa nám takpovediac podarí „breptnúť“. Veď, posúďte sami...

Úrad verejného zdravotníctva SR pravidelne vydáva vyhlášky, ktoré sa týkajú i prevádzkovania ambulancií a lekární. Postupne z nich vznikla takpovediac hitparáda. Mnohí lekári alebo lekárnici majú problém sa vyznať v tom, čo všetko musia v súvislosti s tým, aby zabránili šíreniu ochorenia COVID-19 zabezpečiť. Viac svetla do jednotlivých nariadení vnesie v dnešnom podcaste JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Budeme sa rozprávať, čo všetko musí ambulancia a lekáreň zabezpečiť, kto má napríklad výnimku z nosenia rúšok a ako je to s aplikáciou dezinfekcie pri vstupe do priestorov. Na záver vám povie, kde si môžete bezplatne stiahnuť informačný plagát, ktorý určite využijete pri svojej práci.

Aký je rozdiel medzi úradne určenou cenou a maximálnou cenou zdravotníckej pomôcky? Stanovuje ju ministerstvo zdravotníctva a týka sa nielen predajcov ale v konečnom dôsledku i pacientov. Rezort zdravotníctva im chcel pomôcť, avšak lekárňam a najmä distribútorom to skomplikovalo situáciu. Zverejnil totiž zoznam zdravotníckych pomôcok predčasne a lekárne teraz nevedia, ako majú postupovať. Od distribútorov požadujú doplatenie rozdielu v cene. Ako postupovať vám dnešnom podcaste poradí JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Porozpráva aj o tom, ako nadobúda rozhodnutie ministerstva zdravotníctva vykonateľnosť a čo to znamená v praxi.

Každý liek je registrovaný pre liečbu daného ochorenia. Má stanovený súhrn svojich charakteristických vlastností alebo skrátene povedané SPC. Aký dopad na používanie lieku v praxi má jeho registrácia? Existujú podmienky, aby mohol lekár výnimočne použiť liek v rozpore s ňou? Čo v prípade, ak nie je liek, ktorý je registrovaný pre liečbu uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia? Musí o jeho existencii lekár pacienta informovať a dať mu možnosť si ho zaplatiť? Odpovede na tieto i ďalšie otázky vám v dnešnom podcaste ponúkne JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Porozprávame sa aj o tom, aká je prax u lekárov na Slovensku, čo sa týka používania liekov registrovaných pre dané ochorenie na iný účel.

V dnešnom podcaste sa bude JUDr. Ivan Humeník, PhD. rozprávať so svojou kolegyňou JUDr. Katarínou Tomkovou z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS o tom, ako spoločne pripravovali Systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Pandémia ochorenia COVID-19 so sebou prináša situácie, ktoré zdravotníci nikdy predtým nezažili. Napriek tomu musia postupovať v rámci právnych i etických noriem. V dnešnom podcaste vám profesor sociálnej etiky a morálnej teológie Inocent-Mária Szaniszló povie, ako by sa mali lekári rozhodovať v prípade, že majú dvoch pacientov a jednu umelú pľúcnu ventiláciu. Budeme sa venovať i téme triáže v nemocniciach a jej dôležitosti. Odpoveď na otázku, či je možné odpojiť pacienta od umelej pľúcnej ventilácie a poskytnúť ju inému pacientovi, ktorý má podľa lekára väčšiu šancu na prežitie sa dozviete od advokáta Ivana Humeníka z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Povie vám tiež to, prečo je dôležité, aby boli zo strany štátu prijaté etické pravidlá a čo v prípade, ak nie sú.

Load more

Play this podcast on Podbean App